Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Δημόσιου ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Η πλατφόρμα Πλατφόρμα Ασύγχρονης Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

Εφαρμόζεται συμπληρωματικά στη διεξαγωγή των μαθημάτων του ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ από το 2016 και προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εκπαίδευσης ενισχύοντας το ρόλο του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή.

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Αριδαίας εμπιστευόμαστε την εκλογικευμένη χρήση της τεχνολογίας υποστηρικτικά σε κάθε μας δραστηριότητα με σημείο αναφοράς πάντοτε τον άνθρωπο και τις ανάγκες για φυσική επικοινωνία!

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο...

Καλή περιήγηση!

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 3
Available on the App Store
Available on the Play Store